Đơn vị cung cấp xe tải dán quảng cáo

Dán quảng cáo trên xe tải là hình thức quảng cáo mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí. Một số Doanh Nghiệp tận dụng nguồn xe tải hiện có của công ty để quảng cáo, tạo nên hệ thống nhận diên thương hiệu.

Ngày nay hình thức quảng cáo trên phương tiện giao thông đang được khách hàng tin chọn. Hình thức này mang lại hiệu quả quảng cáo cao. Đây được xem là hình thức quảng cáo poster di động trên đường phố. Lượng Traffic cao, mức độ truyền tải thông tin nhiều, ấn tượng và lặp lại thường xuyên