Quảng cáo trên xe như thế nào?

Đây là hình thức quảng cáo độc đáo, mới lạ.

Hình ảnh ngang tầm nhìn thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người tham gia lưu thông mỗi ngày.

Kích thước quảng cáo lớn.

Hình thức quảng cáo trên xe buýt được xem là pano di động trên đường. 

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO TRÊN XE BUÝT TOÀN QUỐC

Quảng cáo trên xe buýt Hà Nội

Quảng cáo trên xe buýt Hồ Chí Minh

Quảng cáo trên xe buýt các tuyến cửa ngõ HCM

Quảng cáo trên xe buýt các Tỉnh Miền Bắc

Quảng cáo trên xe buýt các Tỉnh Miền Trung

Quảng cáo trên xe buýt các Tỉnh Miền Tây

Quảng cáo trên xe buýt các Tỉnh Đông Nam Bộ

Quảng cáo trên xe buýt các Tỉnh Cao Nguyên

Quảng cáo trên xe buýt Sân Bay Tân Sơn Nhất

HÌNH ẢNH KHÁCH HÀNG QUẢNG CÁO TRÊN XE BUÝT