Quảng cáo trên xe bus Hà Tĩnh

Xe bus Hà Tĩnh với ưu điểm lộ trình dài, xuyên suốt và liên các tỉnh lân cận. Các tuyến xe đã phủ 100% các khu vực của Tỉnh. Hoạt động quảng cáo trên xe bus Hà Tĩnh.