Quảng cáo trên taxi Hải Phòng – Nhãn dầu nhớt Eneos

Nhãn dầu nhớt số 1 Nhật Bản lựa chọn hình thức quảng cáo trên xe tax  Hoàng Anh tại Hải Phòng

Hình ảnh quảng cáo của khách hàng:

091 1718 839